W naszym Centrum oferujemy psychoterapię indywidualną zarówno dla osób dorosłych jak i dla młodzieży. Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym kładąc podstawowy nacisk na indywidualizowanie technik psychoterapeutycznych w zależności od trudności z jakimi zgłasza się pacjent.

fotel

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest podejściem wywodzącym się z teorii psychoanalitycznej. Jej istotnym założeniem jest istnienie nieświadomości (nieświadomych konfliktów, myśli, uczuć czy mechanizmów). Oznacza to, iż zastawiając się trudnościami pacjenta przyjmuje się wpływ czynników i motywów nieświadomych na zachowanie i motywy działań człowieka.

Psychoterapia psychodynamiczna polega dialogu pomiędzy pacjentem i terapeutą. Dialog ten umożliwia lepsze rozumienia siebie i przyczyn swoich problemów przez pacjenta. Jest to proces długoterminowy podczas, którego analizuje się nieświadome wspomnienia, myśli, uczucia, lęki, konflikty. Pozwala to na wyzwolenie się spod ich destrukcyjnego wpływu. Wspólna praca terapeuta-pacjent daje możliwość modyfikacji utrwalonych wzorców funkcjonowania w relacjach interpersonalnych.  Pogłębia zrozumienie własnych potrzeb, sposobów bycia z innymi, wczesnodziecięcych historii. Podczas sesji omawiane są bieżące problemy pacjenta, wspomnienia z jego przeszłości oraz skojarzenia i emocje pojawiające się podczas sesji terapeutycznych.

W czym możemy pomóc?

Psychoterapia psychodynamiczna daje możliwość pracy terapeutycznej praktycznie z pełną populacją pacjentów, jednakże jest szczególnie efektywna w tych trudnościach które wymagają zmiany nieświadomego sposobu przezywania innych ludzi i relacji z nimi. Skuteczność tego podejścia jest znacznie mniejsza, gdy konieczna jest zmiana nawyków w zachowaniu. Nie stosuje się jej także w przypadku osób uzależnionych które nie pozostają w abstynencji.

Główne obszary pracy to:

• trudności w związkach i relacjach z innymi ludźmi,
• depresja i przygnębienie,
• lęk, niepokój,
• nadmierny stres i poczucie przeciążenia,
• urazy psychiczne, traumy.