fotel

Psychoterapia indywidualna

W naszym Centrum oferujemy psychoterapię indywidualną zarówno dla osób dorosłych jak i dla młodzieży. Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym kładąc podstawowy nacisk na indywidualizowanie technik psychoterapeutycznych w zależności od trudności z jakimi zgłasza się pacjent.

reka dziecko

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży może przybierać różne formy. To, jakiego rodzaju oddziaływań potrzebuje młody człowiek zależy od wielu czynników między innymi od rodzaju problemu z jakim mamy do czynienia.

nogi

Pomoc seksuologiczna

Rozwój seksualny trwa od urodzenia i kończy się gdy umieramy. Seksualność to wszystko co wynika z faktu, że posiadamy daną płeć. Seksualność to coś znacznie więcej niż zachowania czy czynności seksualne. One są jedynie widoczną, najbardziej zewnętrzną warstwą seksualności człowieka.

kamienie

Warsztaty i grupy

Warsztat – współczesna intensywna grupowa forma nauki i zdobywania doświadczeń, w której członkowie grupy uczą się przed wszystkim dzięki swojej aktywności. Grupa – grupowa forma pracy oparta na interakcjach między uczestnikami pozwalająca na swobodne doświadczanie i analizowanie w bezpiecznych warunkach grupy.

morze

Trauma

Wydarzenie traumatyczne to takie które niesie ze sobą bardzo wysoki poziom lęku. Ze zdarzeniem traumatycznym mamy do czynienia w sytuacji związanej z zagrożeniem życia lub zagrożeniem fizycznej integralności, np. podczas walk wojennych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, poważnych wypadków, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnego w dzieciństwie lub w dorosłości.