Czas trwania wizyty: 45-50 minut

 

Koszt wizyty: 90 PLN

 

Koszt wizyty w języku angielskim: 120 PLN

 

Koszt zajęć grupowych i warsztatowych jest zależny od czasu trwania i zakresu tematycznego zajęć