Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży może przybierać różne formy. To, jakiego rodzaju oddziaływań potrzebuje młody człowiek zależy od wielu czynników między innymi od rodzaju problemu z jakim mamy do czynienia. Praca terapeutyczna z osobami poniżej 18tego roku wymaga zgody rodzica/opiekuna. Dlatego w przypadku, kiedy pomocy wymaga dziecko czy nastolatek, pierwsze spotkanie zawsze odbywa się z rodzicem. Następnie dokonujemy się wstępnej diagnozy problemu i decydujemy jaka forma pomocy będzie najbardziej korzystna.

reka dziecko

Istnieją trzy główne rodzaje pracy w przypadku trudności pojawiających się u dzieci i młodzieży:

• praca indywidualna z dzieckiem lub nastolatkiem,
• praca indywidualna z dzieckiem lub nastolatkiem oraz równoległa praca z rodzicami,
• konsultacje dla rodziców.

Pomoc psychologiczna wskazana jest w sytuacjach kiedy dziecko lub nastolatek:

• doświadcza trudności w relacjach z rodzicami,
• przeżywa lęki,
• ma problemy w relacjach z rówieśnikami,
• odczuwa cierpienie lub osamotnienie,
• znajduje się w żałobie po stracie osoby bliskiej,
• jest agresywny lub skrajnie wycofany,
• cierpi na zaburzenia jedzenia,
• odczuwa obawy, które je przerastają,
• wykazuje zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego,
• wykazuje zaburzenia nerwicowe,
• wykazują nieprawidłowe zachowania seksualne.

Oferujemy także pomoc terapeutyczną dla dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony dorosłych czy rówieśników.